کلنگ سایت مخابراتی شهرک صنعتی خاتم به زمین خورد

کلنگ سایت مخابراتی شهرک صنعتی خاتم به زمین خورد


با حضور سرپرست فرمانداری خاتم و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ،" غلامرضا عطائی "سرپرست فرمانداری خاتم و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی به همراه  کارشناسان از سایت مخابراتی شهرک صنعتی و سایت tbs شرکت گاز شهرک صنعتی خاتم بازدید کردند.

در این بازدید مسعود عظیمی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی پس از مراسم کلنگ زنی سایت مخابراتی شهرک صنعتی شهرستان خاتم از ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی ( سایت tbs) خاتم نیز بازدید کرد.

گفتنی است :در مراسم کلنگ زنی سایت مخابراتی ، شرکت شهرک های صنعتی متعهد شد تا ساختمان مورد نظر را حداکثر تا فروردین ماه تکمیل و در اختیار شرکت مخابرات جهت نصب تجهیزات و تامین اینترنت پرسرعت برای واحد های صنعتی شهرک صنعتی قرار دهد.