شناسه : 158020296

کلنگ ساخت منبع آب مجتمع آبرسانی به عشایر به زمین زده شد


به مناسبت روز روستا کلنگ ساخت منبع آب مجتمع آبرسانی به عشایر منطقه چاه احمد با حضور فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق مدیر امور عشایر استان ،بخشدارو مدیر جهاد کشاورزی مروست به زمین زده شد. شایان ذکر است:اعتبار ساخت این منبع در فاز اول 5میلیارد ریال که از محل اعتبارات ملی تامین گردیده است


آدرس کوتاه :