کلنگ زنی پروژه سردخانه و نگهداری در مروست

کلنگ زنی پروژه سردخانه و نگهداری در مروست به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: امیری در آغاز سفر خود به شهرستان خاتم ضمن استقبال پر شور مردم  ابتد در شهر مروست  آئین کلنگ زنی پروژه سرد خانه نگهداری و بسته بندی محصولات کشاورزی  با اعتبار 60/000/000 ریال توسط بخش خصوصی انجام شد.

شایان ذکر است: این پروژه با اشتغال زایی 12 نفر مستقیم و 90 نفر بصورت غیر مستقیم می باشد.

 

خبرنگار و عکاس :سمانه حیدری