شناسه : 17291259

کلنگ بیمارستان 96 تختخوابی هرات به زمین خورد


در مراسمی با حضور طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، زاده ر رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم و معاونین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سایر مسئولین محلی، کلنگ بیمارستان خیَری محمودی نژاد به زمین زده شد. این بیمارستان 4 طبقه در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع ساخته می شود. طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این مراسم یادآور شد احداث این بیمارستان نه تنها باعث تحول در حوزه سلامت شهرستان بلکه به عنوان یک زیر ساخت، باعث تحول در سایر بخش های شهرستان نیز خواهد شد. دکتر علی دهقان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد نیز در این مراسم با اشاره به وضعیت فعلی بیمارستان آیت الله خاتمی هرات، به ضرورت تسهیل و تسریع در ساخت این بیمارستان 96 تختخوابی اشاره و افزود اگر چه با اقدامات عمرانی و بهداشتی، درمانی صورت گرفته در بیمارستان آیت الله خاتمی، امروزه شهرستان خاتم به محل پذیرش بیماران سایر شهرستان های همجوار نیز تبدیل شده است ولی ضرورت ایجاب می کند که فضای فیزیکی بزرگتر و با بخش های تخصصی ساخته شود که مقدمه این کار با پیگیری فرماندار محترم شهرستان و مشارکت خیر محترم فراهم گردیده است. حجت الاسلام والمسلمین رضایی، امام جمعه هرات نیز اجرای این پروژه را از باقیات الصالحات عنوان و زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم ضمن تشکر از خانواده محمودی نژاد، یادآور شد انشاء الله با ساخت و بهره برداری از این بیمارستان، شهرستان خاتم به یک قطب پزشکی و درمانی در جنوب استان تبدیل خواهد شد. در این مراسم دکتر موسوی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم ضمن ارائه مشخصات این بیمارستان 96 تختخوابه، از توجه فرماندار محترم شهرستان به حوزه سلامت و همراهی های رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاونین ایشان تشکر کرد.

در مراسمی با حضور طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، زاده ر رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم و معاونین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سایر مسئولین محلی، کلنگ بیمارستان خیَری محمودی نژاد به زمین زده شد. این بیمارستان 4 طبقه در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع ساخته می شود.

طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این مراسم یادآور شد احداث این بیمارستان نه تنها باعث تحول در حوزه سلامت شهرستان بلکه به عنوان یک زیر ساخت، باعث تحول در سایر بخش های شهرستان نیز خواهد شد.

دکتر علی دهقان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد نیز در این مراسم با اشاره به وضعیت فعلی بیمارستان آیت الله خاتمی هرات، به ضرورت تسهیل و تسریع در ساخت این بیمارستان 96 تختخوابی اشاره و افزود اگر چه با اقدامات عمرانی و بهداشتی، درمانی صورت گرفته در بیمارستان آیت الله خاتمی، امروزه شهرستان خاتم به محل پذیرش بیماران سایر شهرستان های همجوار نیز تبدیل شده است ولی ضرورت ایجاب می کند که فضای فیزیکی بزرگتر و با بخش های تخصصی ساخته شود که مقدمه این کار با پیگیری فرماندار محترم شهرستان و مشارکت خیر محترم فراهم گردیده است.

حجت الاسلام والمسلمین رضایی، امام جمعه هرات نیز اجرای این پروژه را از باقیات الصالحات عنوان و زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم ضمن تشکر از خانواده محمودی نژاد، یادآور شد انشاء الله با ساخت و بهره برداری از این بیمارستان، شهرستان خاتم به یک قطب پزشکی و درمانی در جنوب استان تبدیل خواهد شد.

در این مراسم دکتر موسوی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم ضمن ارائه مشخصات این بیمارستان 96 تختخوابه، از توجه فرماندار محترم شهرستان به حوزه سلامت و همراهی های رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاونین ایشان تشکر کرد.آدرس کوتاه :