کشف و شناسایی اولین نقوش صخره ای در منطقه هرات و مروست در نزدیکی کوه خانه خدا با قدمت تقریبی 4000 ساله

کشف و شناسایی اولین نقوش صخره ای در منطقه هرات و مروست در نزدیکی کوه خانه خدا با قدمت تقریبی 4000 ساله به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از کشف و شناسایی اولین نقوش صخره ای منطقه هرات و مروست (شهرستان خاتم) در نزدیکی کوه خانه خدا با قدمت تقریبی 4000 ساله خبر داد: محوطه ای که تخته سنگ های با نگاره ها متنوع بر روی آن ها دیده می شود در نزدیکی کوه خانه خدا در کنار رودخانه فصلی واقع شده است. این منطقه از نظر اقلیمی جز مناطق با آب و هوای بیابانی و موقعیت پایکوهی و دشتی است. و بر روی تخته سنگ های آهکی سیاه رنگ، نگاره های زیادی حک گردیده است. حمید مشتاقیان اضافه کرد: به طور کلی در محدوده مذکور حدود 100 تخته سنگ منقوش شناسایی شد. برخی از تخته سنگ ها حاوی مجموعه ای از نگاره ها متنوع از جمله بز کوهی، انسان ایستاده، انسان اسب سوار، دست انسان، اسب و ... می باشد. که بدون هیچ رابطه معنایی صرفا در کنار هم ایجاد شده اند. همچنین در بعضی از تخته سنگ ها در زمان های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند و نقوش جدید در کنار نگاره های قبلی ایجاد شده اند تقدم و تأخر نگاره ها مشخص می باشد. و نحوه اجرای این نقوش با استفاده از یک شی نوک تیزی بر روی سنگ ها ایجاد کردند. تاریخ گذاری این محوطه با توجه به نقوش بزکوهی با سبک طبیعت گرایانه و مقایسه این نقوش با نقوش دیگر نقاط کشور به احتمال ایجاد قدیمی ترین نگاره ها به تاریخی حدود هزاره دوم قبل از میلاد مربوط می شود، ولی تاریخ قطعی نمی توان برای آن دانست و با توجه به جدیدترین تاریخی که بر روی سنگ ها حک گردیده تعدادی از این نقوش مربوط به چند دهه اخیر می باشند. این نقوش صخره ای به عنوان اولین نقوش صخره ی شهرستان خاتم می باشند که در نوع خود بی نظیرند و نشان دهنده اهمیت منطقه در دوران مختلف تاریخی است که با مطالعه بر روی نگاره های صخره ای شهرستان شاید بتوان به شواهد حضور دوره های فرهنگی کهن در شهرستان خاتم پی برد که در این صورت یک مطالعه و بررسی دقیق باستان شناسایی را در این منطقه می طلبد.