کشاورزان و دامداران بدهکار بانکی هر چه سریع تر به بانک عامل خود مراجعه کنند

کشاورزان و دامداران بدهکار بانکی هر چه سریع تر به بانک عامل خود مراجعه کنند



به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم این جلسه به ریاست محمد محمودی معاون فرماندار،روسای بانک های بخش مرکزی ، نمایندگان جهاد کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی تشکیل شد که در این جلسه ضمن بررسی لیست تسهیلات سر رسید شده تا پایان سال جاری و تاییدات لازم ، مقرر شد کشاورزان و دامداران بدهکار بانکی هر چه سریعتر شخصا به بانک های عامل مراجعه نمایند..

شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری متقاضیان عواقب به عهده شخص متقاضی می باشد.