شناسه : 362150
کسب مجوزتاسيس نخستين مدرسه راهنمايي دخترانه نمونه دولتي در مروست

کسب مجوزتاسيس نخستين مدرسه راهنمايي دخترانه نمونه دولتي در مروست


فرماندارخاتم ازكسب مجوزتاسيس نخستين مدرسه راهنمايي دخترانه نمونه دولتي،شهرستان درمروست خبرداد.
کسب مجوزتاسيس نخستين مدرسه راهنمايي دخترانه نمونه دولتي در مروست
وعنوان نمودند:تمام تلاش درجهت تجهيز اين مدرسه نمونه دولتي درسال تحصيلي جاري خواهيم كرد.سيدناصرامامي ادامه داد:جهت استفاده هر چه بيشتر بچه های روستايي هنرستان كار و دانش عفت مروست نيز به هنرستان شبانه روزي تبديل گرديد.گفتني است رئيس آموزش و پرورش منطقه مروست طي نامه اي ازهمكاري صميمانه فرماندارخاتم در راه تحقق عدالت در منطقه محروم مروست و پيگيري مشكلات مردم اين منطقه تقدير و تشكر نمودند.
رستگارخبرنگارشهرستان
آدرس کوتاه :