شناسه : 337662

کسب رتبه ممتاز مسابقات علمي عملي هنرجويان دانش آموزان خاتم در مرحله استاني


  برگ زرين ديگري به افتخارات علمي خاتم افزودشد: هنرجويان فاطمه تيموري ،ميترا خوانين ،امين پارسا وافشين خلج درمرحله استاني دررقابت باهنرجويان استان يزد درمسابقات علمي وعملي هنرستان هاي فني وحرفه اي وکشاورزي موفق به کسب رتبه هاي اول وراه يابي به مرحله کشوري شدند.درخشش اين هنرجويان برگ زرين ديگري بر افتخارات علمي جامعه فرهنگيان خاتم است. مديريت آموزش وپرورش شهرستان خاتم اين موفقيت را به خانواده محترم ايشان و جامعه فرهنگيان خاتم ودبيران ارجمند تبريک مي گويد وبراي اين تلاشگران عزيزعرصه علمي  آرزوي موفقيت وسربلندي مي نمايد. گفتني است فاطمه تيموري هنرجوي سال اول،ميترا خوانين هنرجوي سال سوم ازهنرستان ام البنين وامين پارسا،افشين خلج سال سوم ازهنرستان کشاورزي شهيد سيد مصطفي خميني هرات مشغول به تحصيلند.  

 

برگ زرين ديگري به افتخارات علمي خاتم افزودشد:

هنرجويان فاطمه تيموري ،ميترا خوانين ،امين پارسا وافشين خلج درمرحله استاني دررقابت باهنرجويان استان يزد درمسابقات علمي وعملي هنرستان هاي فني وحرفه اي وکشاورزي موفق به کسب رتبه هاي اول وراه يابي به مرحله کشوري شدند.درخشش اين هنرجويان برگ زرين ديگري بر افتخارات علمي جامعه فرهنگيان خاتم است. مديريت آموزش وپرورش شهرستان خاتم اين موفقيت را به خانواده محترم ايشان و جامعه فرهنگيان خاتم ودبيران ارجمند تبريک مي گويد وبراي اين تلاشگران عزيزعرصه علمي  آرزوي موفقيت وسربلندي مي نمايد. گفتني است فاطمه تيموري هنرجوي سال اول،ميترا خوانين هنرجوي سال سوم ازهنرستان ام البنين وامين پارسا،افشين خلج سال سوم ازهنرستان کشاورزي شهيد سيد مصطفي خميني هرات مشغول به تحصيلند.

 

آدرس کوتاه :