کاهش 75درصدی موارد ابتلاء به بیماری سالک

کاهش 75درصدی موارد ابتلاء به بیماری سالک


رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاتم خبرداد

"سید علی اکبر موسوی درگفت و گو اختصاصی با روابط عمومی فرمانداری خاتم گزارشی مختصری از عملکرد عمرانی واجرائی شبکه ودرمان شهرستان خاتم درسالجاری ارائه نمود  و گفت: مرکز بهداشت ودرمانی کرخنگان با 98درصد پیشرفت فیزیکی تاپایان  سالجاری به بهره برداری می رسد و اورژانس بین جاده ای چاهک با 100درصد پیشرفت فیزیکی و خرید یک دستگاه آمبولانس از جمله فعالیتهای مرکز بهداشت ودرمان این شهرستان است که ضمنا جهت افتتاح این اورژانس نیروهای آن  درحال آموزش هستند.

وی از دیگر اقدامات این مرکز را  پیشرفت فیریکی 70درصدی پایگاه بهداشتی مهدیه هرات  و جذب اعتبارآن، اظهار امیدواری نمود : که تا پایان امسال این پایگاه به بهره برداری برسد

موسوی از پیشرفت فیزیکی 60درصدی پایگاه بهداشتی مروست وجذب  اعتبار آن  خبرداد و ادامه داد:  انشاا..تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.