شناسه : 146173443

کاهش 11/7 درصدی تلفات برق در شهرستان خاتم


دیدارفاضلی فرماندار خاتم با نواب سرپرست شرکت توزیع برق استان و هیئت همراه در محل فرمانداری خاتم برگزارشد.

فاضلی دراین نشست از کاهش 11/7 درصدی تلفات برق شهرستان در مقایسه با سال قبل خبر داد و گفت: متوسط خاموشی هر مشترک 71 دقیقه است که نسبت به سال گذشته 24/5درصد کاهش یافته است.

 در پایان نواب سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان  بعد از این دیدار ضمن بازدید از چندین پروژه برق رسانی، در جشنواره پاییزه مدیریت مصرف برق حضور یافت.


آدرس کوتاه :