شناسه : 158132248

کارگاه توجیهی و آموزشی پیشگیری از تخلیه تلفنی در شهرستان خاتم برگزار شد.


کارگاه توجیهی و آموزشی پیشگیری از تخلیه تلفنی ویژه دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها و دست اندر کاران امر برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ریاست فاضلی فرماندار،میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار،بخشداران(مرکزی،مروست) وسایر مسئولین در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.


آدرس کوتاه :