کارخانه آسفالت پورياسازش خاتم با ظرفیت توليد روزانه 800 تن به بهره برداري رسيد.

کارخانه آسفالت پورياسازش خاتم با ظرفیت توليد روزانه 800 تن به بهره برداري رسيد.


با حضور فرماندار خاتم و جمعي از مسوولين شهرستان

وي افزود همچنين با توجه به لزوم جلوگيري از برداشت غير مجاز شن و ماسه از معادن و عرصه هاي طبيعي شهرستان و تامين نياز شهرستان به شن و ماسه و مصالح ساختماني استاندارد براي مسكن مهر و پروژه هاي عمراني متعدد ديگر كه در سالجاري به شدت رونق گرفته است راه اندازي اين واحد گام بسيار موثريست و از آنجا كه تمامي ضوابط زيست محيطي رعايت گرديده است از اين جهت نيز هيچگونه مشكلي متصور نمي باشد.

امامي از سرعت عمل سرمايه گذاران كه بدون هيچگونه تسهيلات دولتي كارخانه را به بهره برداري رسانده اند تشكر كرد و در زمينه تامين نقدينگي لازم براي ذخيره مواد اوليه به خصوص قير قول مساعد داد. 

در ادامه مراسم كارخانه به دست فرماندار شهرستان استارت زده شد و فرماندار و ساير مسئولين از قسمتهاي مختلف بازديد كرده و از نزديك با مكانيزم توليد آسفالت اشنا شدند.

گفتني است برای راه اندازی این کارخانه بالغ بر يك و نيم ميليارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است که از این میزان 850 ميليون تومان به منظور خرید ماشين آلات و تجهیزات مکانیکی، الکتریکی، خدمات مهندسی و نظارت بر نصب و راه اندازی هزینه شده و  مابقي نيز براي خريد مواد اوليه پرداخت شده است.

کارخانه آسفالت پوريا سازش خاتم با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده و براي 25 نفر به صورت مستقیم و برای 80 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

كاووس نورالهي مديرعامل اين كارخانه در حاشيه افتتاح اين كارخانه از همكاري صميمانه فرماندار خاتم براي راه اندازي كارخانه آسفالت در اين شهرستان تشكر كرد.

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم

 گزارش تصويري افتتاح كارخانه آسفالت پوريا سازش توسط فرماندار

انعكاس خبر در روزنامه تهران تايمز