شناسه : 1469857
افتخاری دیگر برای شهرستان خاتم

کارآموز فنی حرفه ای خاتم موفق به کسب مدال طلای مسابقات ملی مهارت کشور شد


کسب مدال طلای چهاردهمین دوره مسابقات ملی مهارت کشور توسط کار آموز مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم محمد مهدی باقر پور هراتی
افتخاری دیگر برای شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم" محمد مهدی باقر پور هراتی" به عنوان  کار آموز معرفی شده از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم که در رشته طراحی مهندسی مکانیک در چهاردهمین دوره مسابقات ملی مهارت که در آبان ماه سال جاری در تهران برگزار گردید موفق به کسب مقام اول و مدال طلای این دوره از مسابقات شد ایشان در مسابقات جهانی برزیل در سال آینده به عنوان نماینده کشورمان حضور خواهد یافت و امیدواریم درآنجا نیز شاهد درخشش این جوان برومند شهرمان باشیم مرکز آموزش فنی و حرفه ای خاتم ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به تمامی جوانان امیدوار است با جذب جوانان نخبه شهرستان در سالهای آینده نیز حضور پررنگی در عرصه های کشوری و جهانی داشته باشند و نیز امید است این جوان شایسته الگویی برای جوانان شهرستان خاتم باشد تا بدانند موفقیت در عرصه های بین المللی دور از دسترس نیست و ما در شهرستان پتا نسیلهای زیادی داریم که باید شنا سایی و حمایت شوند.

آدرس کوتاه :