چهارمين نمايشگاه آثار خوشنويسي استاد محمود رهبران

چهارمين نمايشگاه آثار خوشنويسي استاد محمود رهبران


در شهرستان خاتم برگزار مي گردد :

اين نمايشگاه با همكاري فرمانداري ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ، كانون بسيج هنرمندان و انجمن خوشنويسان ايران شعبه خاتم گشايش مي يابد و در آن آثار منتخب استاد محمود رهبران در معرض ديد عموم قرار مي گيرد .

گفتني است اين نمايشگاه از تاريخ 14/2/1390 الي 24/2/1390 به مدت 10 روز در محل انجمن خوشنويسان شهرستان خاتم داير مي باشد .