شناسه : 335642

چهاردهمين دوره انتخابات شورا هاي دانش آموزي هنرستان كاردانش ام البنين شهرستان خاتم برگزار شد .


در راستاي تمرين و مسوليت پذيري در دانش آموزان ، ايجاد روحيه تعاون و همكاري در فعاليتهاي گروهي و همكاري در امور مدرسه چهاردهمين دوره انتخابات شوراهاي دانش آموزي شهرستان خاتم برگزار شد.

در اين مراسم كه با شور و هيجان همراه بود دانش آموزان هنرستان ام البنين با حضور پرنشاط و فعال در انتخابات نمايندگان مورد نظر را انتخاب و به آنان راي دادند. در اين مراسم سرپرست فرمانداري ، معاون پرورشي ، تربيت بدني و تندرستي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد ، چندين مسول از ادارات ، رئيس و معاون پرورشي آموزش و پرورش خاتم حضور داشتند. گقتني است رستگاري  معاون پرورشي ، تربيت بدني و تندرستي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد در حاشيه بازديد انتخابات شوراي دانش آموزي از نزديك فعاليت هاي پرورشي هنرستان كار دانش ام البنين را مورد بررسي قرار داد. شايان ذكر است بيش از ۲۰۰۰ دانش آموز از خاتم در چهاردهمين دوره انتخابات شوراهاي دانش آموزي شركت و تمرین مشارکت جویی ، مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری و سلوک پذیری آن ها و توجه عملی به خواسته های دانش آموزی در چارچوب قوانین و مقررات آموزش و پرورش را به تماشا گذاشتند

آدرس کوتاه :