شناسه : 28370386

پیوند با شهید، پیوند با تفکر و ادامه راه اوست


بسم الله الرحمن الرحیم ايثار در فرهنگ اجتماعي، سياسي و اقتصادي اسلام به عنوان اوج وارستگي مؤمن و نشانه‌ي بارز پيوستگي به خدا تلقي شده است.ايثار واژه ي مقدسي است كه در شكل هاي مختلف تجلّي پيدا مي كند . فداكاري، گذشت، مهرورزي، دوستي، محبت، بخشش مال و..... مصاديق بارزي از ايثار هستند؛ اما والاترين مراتب رفتار ايثارگرانه را مي توان درعرصه ي جهاد در راه خدا مشاهده كرد، كه با نوشيدن شربت شهادت ، جانبازي و اسارت در چنگال دشمنان توام است. اين گونه ايثارگري ها از چنان قداست و عظمت برخوردار هستند كه ساير شكلهاي ايثار در مقابل آنها ناچيز وكوچك به حساب مي آيند.ملت و دولت ایران، برای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خویش، مدیون شهیدان فداکار و جان بر کفی است که در راه به ثمر رسیدن این انقلاب، از جان خویش گذشتند.ملت ما، شهادت را نه پایان زندگی، که اوج کمال انسانی و بلندترین نقطه عروج روح آدمی می داند. شهادت برای ملت مسلمان ایران، یعنی انتخاب خدا به جای خود، یعنی فدا کردن خود و رسیدن به خدا، یعنی سودمندترین معامله در بازار دنیا، معامله جسم خاکی در برابر رضایت الهی و یعنی رها کردن دنیای گذرا و رسیدن به بقا و جاودانگی. برماست که اکنون، با زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی شهیدان و ایثارگران، میراث دار آن رشادتها باشیم. بدین وسیله با گرامی داشت یاد و خاطره این عزیزان، 22 اسفند روز ملی بزرگداشت شهدا و صدور فرمان امام راحل مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.   روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم

بسم الله الرحمن الرحیم
ايثار در فرهنگ اجتماعي، سياسي و اقتصادي اسلام به عنوان اوج وارستگي مؤمن و نشانه‌ي بارز پيوستگي به خدا تلقي شده است.ايثار واژه ي مقدسي است كه در شكل هاي مختلف تجلّي پيدا مي كند . فداكاري، گذشت، مهرورزي، دوستي، محبت، بخشش مال و..... مصاديق بارزي از ايثار هستند؛ اما والاترين مراتب رفتار ايثارگرانه را مي توان درعرصه ي جهاد در راه خدا مشاهده كرد، كه با نوشيدن شربت شهادت ، جانبازي و اسارت در چنگال دشمنان توام است. اين گونه ايثارگري ها از چنان قداست و عظمت برخوردار هستند كه ساير شكلهاي ايثار در مقابل آنها ناچيز وكوچك به حساب مي آيند.ملت و دولت ایران، برای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خویش، مدیون شهیدان فداکار و جان بر کفی است که در راه به ثمر رسیدن این انقلاب، از جان خویش گذشتند.ملت ما، شهادت را نه پایان زندگی، که اوج کمال انسانی و بلندترین نقطه عروج روح آدمی می داند. شهادت برای ملت مسلمان ایران، یعنی انتخاب خدا به جای خود، یعنی فدا کردن خود و رسیدن به خدا، یعنی سودمندترین معامله در بازار دنیا، معامله جسم خاکی در برابر رضایت الهی و یعنی رها کردن دنیای گذرا و رسیدن به بقا و جاودانگی.
برماست که اکنون، با زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی شهیدان و ایثارگران، میراث دار آن رشادتها باشیم. بدین وسیله با گرامی داشت یاد و خاطره این عزیزان، 22 اسفند روز ملی بزرگداشت شهدا و صدور فرمان امام راحل مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
 
روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم


آدرس کوتاه :