شناسه : 13044662

پیشرو بودن شهرستان خاتم در سرشماری عمومی کشاورزی استان یزد


حمید فخر الدینی، مدیر کل دفتر آمار، اطلاعات و GIS استانداری از ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان خاتم بازدید نمود.

حمید فخر الدینی، مدیر کل دفتر آمار، اطلاعات و GIS استانداری از ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان خاتم بازدید نمود.

ایشان همچنین در جلسه ای که در بخشداری مروست و با حضور زاده رحمانی، فرماندار و مدیر اجرایی سرشماری عمومی شهرستان و همچنین معاون فنی و آموزشی سرشماری کشاورزی و مامورین سرشماری مروست تشکیل شد به بحث و تبادل نظر پیرامون فرآیند انجام سرشماری در بخش های مرکزی و مروست پرداختند.

زاده رحمانی در این نشست عنوان نمود با توجه به اینکه شهرستان خاتم قطب کشاورزی استان یزد محسوب می گردد لذا انجام دقیق این سرشماری و احصاء آمار و اطلاعات زیر بخش های مختلف کشاورزی شهرستان می تواند کمک بسزایی در تصمیم سازی و تصمیم گیری مسئولین شهرستانی و استانی در زمینه توسعه بخش کشاورزی نماید.

فخرالدینی در ادامه با میربهبودی، معاون فنی و آموزشی سرشماری عمومی کشاورزی از فرآیند سرشماری در دهستان های فتح آباد و چاهک بخش مرکزی به صورت میدانی بازدید و در نهایت اعلام نمود که شهرستان خاتم در حال حاضر دارای رتبه اول انجام این طرح ملی در استان می باشد.آدرس کوتاه :