پیام فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روز معلم

پیام فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روز معلم


پیام فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روز معلم
« يا ستارالعيوب »
تعليم و تعلم عبادت است.   (امام خميني ره)
 
فلسفه وجودي و خلقت انسان و طي مسير زندگي در دنياي فاني رسيدن به رستگاري از راه راست الهي و سعادت و كمال اخروي است . اما آيا به راستي انسان خاكي به تنهايي توان پيمودن چنين راهي را دارد و چه زيبا پروردگار و خالق متعال اين نياز انسان را با وجود معلم پاسخ داده است .
قرآن كتاب هدايت ، پيامبران الهي و بزرگ معلم جهان آفرينش پيامبراعظم (ص) راهنمايان اين راهند و چه به حق ناميده اند كه معلمي شغل انبياست .
معلم همچون شمع فروزاني است كه از وجود خود مايه گذاشته و با سوختن خود بسيارجانهاي پروانه وار مشتاق علم و دانش گرد خود را روشني مي بخشد پس شايسته ستايشند.
برخود لازم مي دانم به عنوان عضوي از جامعه بزرگ فرهنگيان و خدمتگزار مردم و اين قشر ، اين روز و هفته بزرگ را ارج نهاده و قدردان زحمات و تلاشهاي شما معلمين بزرگوار و عزيز و تلاشگران عرصه آموزش و پرورش باشيم .
از خداوند منان آرزوي توفيق روزافزون شما را در اين راه پر خير و بركت كه همان هدايت انسانها به راه رستگاري ، سعادت و كمال كه رسالت انبياست ، خواستارم .