شناسه : 361720
پیام فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روز معلم

پیام فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روز معلم


متن پیام فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روز معلم
پیام فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روز معلم
« يا ستارالعيوب »
تعليم و تعلم عبادت است.   (امام خميني ره)
 
فلسفه وجودي و خلقت انسان و طي مسير زندگي در دنياي فاني رسيدن به رستگاري از راه راست الهي و سعادت و كمال اخروي است . اما آيا به راستي انسان خاكي به تنهايي توان پيمودن چنين راهي را دارد و چه زيبا پروردگار و خالق متعال اين نياز انسان را با وجود معلم پاسخ داده است .
قرآن كتاب هدايت ، پيامبران الهي و بزرگ معلم جهان آفرينش پيامبراعظم (ص) راهنمايان اين راهند و چه به حق ناميده اند كه معلمي شغل انبياست .
معلم همچون شمع فروزاني است كه از وجود خود مايه گذاشته و با سوختن خود بسيارجانهاي پروانه وار مشتاق علم و دانش گرد خود را روشني مي بخشد پس شايسته ستايشند.
برخود لازم مي دانم به عنوان عضوي از جامعه بزرگ فرهنگيان و خدمتگزار مردم و اين قشر ، اين روز و هفته بزرگ را ارج نهاده و قدردان زحمات و تلاشهاي شما معلمين بزرگوار و عزيز و تلاشگران عرصه آموزش و پرورش باشيم .
از خداوند منان آرزوي توفيق روزافزون شما را در اين راه پر خير و بركت كه همان هدايت انسانها به راه رستگاري ، سعادت و كمال كه رسالت انبياست ، خواستارم .
آدرس کوتاه :