پیام تقدیروتشکرفاضلی فرماندار ازهمراهی اصناف و کسبه شهرستان خاتم

پیام تقدیروتشکرفاضلی فرماندار ازهمراهی اصناف و کسبه شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم :
فرجام فاضلی فرماندار خاتم از همه صنوف شهرستان که با تعطیلی واحدهای خود  در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مرحله اول و فاصله گذاری هوشمند در مرحله دوم به منظور حفظ سلامت شهروندان از کسب درآمد مادی خود گذشتند تا ضمن ذخیره آخرت و دعای خیر ،سلامت را به  همشهریان  هدیه نمایند تشکر و قدردانی کرد.
در طرح فاصله گذاری هوشمند به  اصناف کم خطر با رعایت پروتکل های بهداشتی  از ۲۳ فروردین اجازه فعالیت روزانه  تا ساعت ۲۰ داده شده است .