پیام تشکر و قدر دانی فاضلی فرماندارشهرستان خاتم

پیام تشکر و قدر دانی فاضلی فرماندارشهرستان خاتمبه گزارش رابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در شهرستان خاتم از دست اندرکاران(بخشداران،دهیاران و شورای اسلامی شهر و روستا ، شهرداران،نیروهای مردمی که در روز12 ،13 فروردین ماه ازهیچ کوششی دریغ نورزیدندو همچنین همشریان عزیز و اصناف که نهایت همکاری را داشتندتشکر و قدر دانی نمود .

وی در پایان نمود:انشالله بتوانیم با تداوم تلاش و همراهی همه شما شاهد پیروزی بر کرونا و قطع این زنجیره انتقال باشیم.