شناسه : 155123784

پیام تسلیت فرماندار شهرستان خاتم؛


در پی حادثه غرق شدن پنج نفر ازهمشریان شهرستان خاتم فاضلی فرماندار پیام تسلیت خود را صادر نمود:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر غرق شدن تنی چند از همشهریان عزیزم باعث تالم خاطرگردید.

آرزو میکنم که وسعت صبر خانواده این عزیزان به اندازه دریای غمشان باشد. با هم دعا میکنیم تا خداوند بزرگ روح عزیزان از دست رفته را قرین رحمت کند

فرجام فاضلی فرماندار/ شهرستان خاتم
آدرس کوتاه :