پیام تسلیت فرماندار شهرستان خاتم؛

پیام تسلیت فرماندار شهرستان خاتم؛انا لله و انا الیه راجعون

خبر غرق شدن تنی چند از همشهریان عزیزم باعث تالم خاطرگردید.

آرزو میکنم که وسعت صبر خانواده این عزیزان به اندازه دریای غمشان باشد. با هم دعا میکنیم تا خداوند بزرگ روح عزیزان از دست رفته را قرین رحمت کند

فرجام فاضلی فرماندار/ شهرستان خاتم