پیام تسلیت فرماندار خاتم به خانواده شهید نوروزاده

پیام تسلیت فرماندار خاتم به خانواده شهید نوروزادهبه دنبال درگذشت پدر شهید نوروزاده ازاهالی شهرهرات" محمد علی شاه حسینی فرماندارخاتم"درپیامی درگذشت این پدر دلسوز و فداکار را به خانواده و تمامی بازماندگان تسلیت گفته و ازدرگاه حق تعالی برای آن مرحوم غفران ورحمت الهی وبرای بازماندگان صبر و شکیبائی را مسئلت نمودند .