شناسه : 159572741

پیام تبریک فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت هفته پدافند غیر عامل


جواد میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم طی صدور پیامی هفته پدافند غیر عامل را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خانم: متن پیام به شرح ذیل می باشد:

پدافند غیرعامل، یکی ازکم هزینه ترین شیوه ها وصلح آمیزترین روش های دفاع دربرابر دشمن ومهم ترین عامل اقتدار، عزت، حفظ دستاوردهای معنوی ومادی وگسترش امنیت ملی وزمینه ساز توسعه به شمار می رود. امروزه ضرورت توجه به این اصل مهم برهیچ کس پوشیده نیست. اما آنچه دراین حوزه اهمیت دارد،آموزش عمومی وفرهنگ سازی پدافند غیرعامل در جامعه است.
اینجانب با تبریک این هفته به تمام شهروندان شریف شهرستان خاتم از همه مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان می خواهم تا در راستای فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی در خصوص ضرورت بکارگیری اصول پدافند غیر عامل و شناسایی تهدیدات این حوزه و تدوین برنامه هایی که به مشارکت‌پذیری مردم در طرح‌های پدافند غیرعامل منتهی شود، اقدام کنند.
آدرس کوتاه :