پیام تبریک فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت هفته بسیج

پیام تبریک فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت هفته بسیج