شناسه : 159716558

پیام تبریک فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت هفته بسیج


جوادمیربهبودی فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت هفته بسیج پیام تبریک خود را صادر نمود:
آدرس کوتاه :