شناسه : 143907065
پیام تبریک فرماندار خاتم؛

پیام تبریک فاضلی فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت 13آبان به شرح ذیل میباشد؛


13 آبان تنها یک مناسبت تاریخی نیست بلکه واقعه ای اثر گذار،پویا وآموزنده است که دربطن تاریخ جاریست وتصویر روشنی را ازفهم عمیق، بیداری واستکبار ستیزی یک ملت انقلابی به نمایش میگذارد. امسال درحالی به استقبال روز مبارزه بااستکبار جهانی میرویم که آمریکا ، دشمن همیشگی ملت ایران با تحریم، توهین وتهدید خیال آن دارد تاهمبستگی و وحدت کلمه ملت مبارز وبیدار ایران را در هم بشکند. ضمن تبریک این روز به دانش آموزان؛دانشجویان و مردم عزیزوهمیشه درصحنه شهرستان خاتم دعوت میکنم بادرک شرایط کنونی کشور بااتحاد و یکدلی ضمن حضورپرنشاط خود دراین همایش ملی ،سیاست های زیاده خواهان استکبار جهانی رامحکوم وبار دیگر باآرمان های بلند امام راحل(ره) وشهدای گران قدر انقلاب اسلامی تجدید میثاق نمایید.   فاضلی /فرماندار خاتم

13 آبان تنها یک مناسبت تاریخی نیست بلکه واقعه ای اثر گذار،پویا وآموزنده است که دربطن تاریخ جاریست وتصویر روشنی را ازفهم عمیق، بیداری واستکبار ستیزی یک ملت انقلابی به نمایش میگذارد.

امسال درحالی به استقبال روز مبارزه بااستکبار جهانی میرویم که آمریکا ، دشمن همیشگی ملت ایران با تحریم، توهین وتهدید خیال آن دارد تاهمبستگی و وحدت کلمه ملت مبارز وبیدار ایران را در هم بشکند.

ضمن تبریک این روز به دانش آموزان؛دانشجویان و مردم عزیزوهمیشه درصحنه شهرستان خاتم دعوت میکنم بادرک شرایط کنونی کشور بااتحاد و یکدلی ضمن حضورپرنشاط خود دراین همایش ملی ،سیاست های زیاده خواهان استکبار جهانی رامحکوم وبار دیگر باآرمان های بلند امام راحل(ره) وشهدای گران قدر انقلاب اسلامی تجدید میثاق نمایید.

 

فاضلی /فرماندار خاتم
آدرس کوتاه :