شناسه : 159119589

پیام تبریک سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم به مناسب 17 مرداد


جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم به مناسبت روز خبرنگار پیامی را صادر نمود:


آدرس کوتاه :