شناسه : 140249815

پیام تبریک سرپرست بخشداری مرکزی خاتم


به مناسب 15 مهر روز ملی روستا وعشایر سرپرست بخشداری مرکزی این روز را تبریک گفت:

بسمه تعالی

با عنایت نام گزاری15مهرماه بعنوان روز روستا این روز رابه عموم مردم شهرستان بویژه روستائان و عشایر بخش مرکزی تبریک عرض مینمایم. در همین راستا ازتلاش و همکاری همه جانبه اعضای محترم شوراهای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی خاتم تقدیر وتشکر میکنم.وامید است بااستعانت ازایزد منان درتحقق اهداف مورد نظر ورشد وشکوفایی روستاها ورفع مشکلات روستائیان وعشایر بیشترازگذشته گام برداریم.

(رضاتاج آبادی ،سرپرست بخشداری مرکزی خاتم)
آدرس کوتاه :