پیام تبریک سرپرست بخشداری مرکزی خاتم

پیام تبریک سرپرست بخشداری مرکزی خاتمبسمه تعالی

با عنایت نام گزاری15مهرماه بعنوان روز روستا این روز رابه عموم مردم شهرستان بویژه روستائان و عشایر بخش مرکزی تبریک عرض مینمایم. در همین راستا ازتلاش و همکاری همه جانبه اعضای محترم شوراهای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی خاتم تقدیر وتشکر میکنم.وامید است بااستعانت ازایزد منان درتحقق اهداف مورد نظر ورشد وشکوفایی روستاها ورفع مشکلات روستائیان وعشایر بیشترازگذشته گام برداریم.

(رضاتاج آبادی ،سرپرست بخشداری مرکزی خاتم)