شناسه : 157626618

پیام تبریک،


سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه مبارک باد. (روابط عمومی فرمانداری خاتم)
آدرس کوتاه :