شناسه : 337342

پيام فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت 12فروردين روز جمهوري اسلامي ايران


مردم ايران در يوم ا لله دوازدهم فروردين 58با حضور آگاهانه درپاي صندوقهاي راي ،به يكي از بزرگترين اهداف انقلاب اسلامي جامه عمل پوشاندند و پيروزي نهايي انقلاب اسلامي را با آراي عظيم وباور نكردني خود تحقق بخشيدند دوازده فروردين ، بهار انقلاب اسلامي ما و روز شكفتن گل اسلام برشاخسار زمان ونويد بخش تجلي حق و حاكميت نظام اسلامي است. دوازده فروردين ،روز احقاق حق ، روز پيروزي دين   و روز بيعت با اسلام درراستاي حاكميت قرآن است تشكيل جمهوري اسلامي نه تنها اراده ملت را بر سرنوشت   خود به اثبات رساند وبراي آنان استقلال و آزادي را به ارمغان آورد، بلكه اميد را در دل محرومان و مستضعفان جهان برافراخت. اينجانب با پاسداشت ياد بنيانگذار انقلاب اسلامي و شهيدان گلگون كفن ، اين مناسبت بزرگ راگرامي داشته و به عموم هموطنان ارجمند تبريك عرض مي نمايم .   محمد علي شاه حسيني فرماندار شهرستان خاتم    

مردم ايران در يوم ا لله دوازدهم فروردين 58با حضور آگاهانه درپاي صندوقهاي راي ،به يكي از بزرگترين اهداف انقلاب اسلامي جامه عمل پوشاندند و پيروزي نهايي انقلاب اسلامي را با آراي عظيم وباور نكردني خود تحقق بخشيدند

دوازده فروردين ، بهار انقلاب اسلامي ما و روز شكفتن گل اسلام برشاخسار زمان ونويد بخش تجلي حق و حاكميت نظام اسلامي است.

دوازده فروردين ،روز احقاق حق ، روز پيروزي دين  و روز بيعت با اسلام درراستاي حاكميت قرآن است

تشكيل جمهوري اسلامي نه تنها اراده ملت را بر سرنوشت  خود به اثبات رساند وبراي آنان استقلال و آزادي را به ارمغان آورد، بلكه اميد را در دل محرومان و مستضعفان جهان برافراخت. اينجانب با پاسداشت ياد بنيانگذار انقلاب اسلامي و شهيدان گلگون كفن ، اين مناسبت بزرگ راگرامي داشته و به عموم هموطنان ارجمند تبريك عرض مي نمايم .

 

محمد علي شاه حسيني فرماندار شهرستان خاتم

 

 

آدرس کوتاه :