پيام فرماندار خاتم به مناسبت هفته نيروي انتظامي

پيام فرماندار خاتم به مناسبت هفته نيروي انتظاميقران كريم « امنيت » را از اهداف بلند استقرار حاكميت الله و ثمره حكومت صالحان مي داند. مقام معظم رهبري حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي در مورد نيروي انتظامي مي فرمايد نيروي انتظامي آن سازمان رشيد ،  بازوان توانا و آن شانه هاي پر تحملي است كه مي تواند و مي خواهد اين بار سنگين را بر دوش بگيرد و اين خدمت بزرگ را براي مردم انجام دهد نيروي انتظامي بايد با عزت ، امانت و كارآيي خود، در محيط زندگي مردم برود و مردم بايد نيروي انتظامي را از خود بدانند و از اينكه جوانان ، مردان و زنان در اين سازمان بزرگ و كارآمد و با انجام صحيح وظايف خود آنچه را كه از آنان توقع است برآورده مي كنند احساس آرامش كنند.

الحمدا... نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با الهام از فرامين فرماندهي كل قوا و عمل به قانون اساسي توانسته است در انجام اين وظيفه خطير خود به خوبي عمل نموده و با نگاه فرابخشي به حوزه نظام و امنيت در چارچوب الگوهاي موثر و حركت سازماني متناسب با واقعيات و شرايط زماني و مكاني و بهره مندي و برنامه ريزي متناسب از توان و ظرفيتهاي موجود كشور امنيت را كه يكي از نعمتهاي الهي است براي مردم كشور به ارمغان آورده و شهداي زيادي را در تحقق اين هدف بزرگ به اسلام هديه داده است .

شهرستان خاتم نيز كه يكي از شهرستانهاي پهناور استان يزد مي باشد به پاس زحمات و تلاشهاي شبانه روزي اين سبز پوشان سپيد دل و سنگر داران هميشه بيدار الحمدا... عليرغم موقعيت جغرافيايي و واقع شدن بين استانهاي فارس ، كرمان و يزد و عبور مسير ترانزيتي حمل و توزيع مواد مخدر از امنيت بالايي برخورداربوده و مردم با كمال آسايش به امرار و معاش و فعاليتهاي اجتماعي و كشاورزي مشغولند كه اينجانب ضمن تبريك اين هفته به كليه فرماندهان و پرسنل زحمت كش اين نيروي انتظامي  از زحمات و تلاشهاي شبانه روزي آنها تقدير و تشكر نموده و سلامتي و موفقيت روز افزون اين عزيزان را  در خدمت به آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تحت زعامت مقام عظمي ولايت حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي از درگاه حق تعالي مسالت مي نمايم.

سيد ناصر امامي ميبدي -فرماندار خاتم