پيام فرماندار خاتم بمناسبت روز خبر نگار

پيام فرماندار خاتم بمناسبت روز خبر نگار    سلام عليكم،

              بدون شك مي توان گفت اطلاع رساني يكي از محورهاي اساسي برقراري ارتباط در دنياي معاصر است وبه تعبيري امواج رسانه هاي صوتي ، تصويري مرزهاي جغرافيايي را در نورديده و چهره جامعه و جهان امروز را بكلي دگرگون كرده است ، در اين عرصه ،وجود خبرنگاران بعنوان كساني كه در خط مقدم اطلاع رساني حضور هميشگي دارند نقش آفرين است . اگر چه شهرستان خاتم جزء كوچكي از ايران بزرگ اسلامي است و لي با همت ميتوانيم در ميدان عمران و توسعه همه جانبه نيز خبر ساز باشيم .

بدينوسيله اينجانب ضمن تبريك روز خبرنگار به جنابعالي لازم ميدانم از زحمات خستگي ناپذير و بي شائبه شما در انعكاس اخبار و خدمات بي سابقه دولت خدمتگزار و عدالت محور آقاي دكتر احمدي نژاد در رسانه ملي و مطبوعات تقدير و تشكر نمايم و توفيق روز افزونتان را در جهت خدمت به مردم و پيشبرد اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي تحت زعامت و رهبري قائد اعظم حضرت آيت الله خامنه اي از پيشگاه حق تعالي خواستار م.