پيام تسليت فرماندار خاتم به مناسبت درگذشت آقاي مهندس سامان اردلان

پيام تسليت فرماندار خاتم به مناسبت درگذشت آقاي مهندس سامان اردلان