شناسه : 349222

پيام تسليت فرماندار خاتم به خانواده شهيدان شمسائي و رنجبر


بدنبال درگذشت مادران شهيد شمسائي از اهالي شهر هرات و شهيد رنجبر از اهالي روستاي خوانسار ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در پيامهاي جداگانه اي در گذشت اين مادران دلسوز و فداكار را به خانواده و تمامي بازماندگان اين عزيزان تسليت گفته و از درگاه حق تعالي براي آنها اجري جزيل و براي تمامي بازماندگان صبر و شكيبائي مسئلت نمودند .

بدنبال درگذشت مادران شهيد شمسائي از اهالي شهر هرات و شهيد رنجبر از اهالي روستاي خوانسار ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در پيامهاي جداگانه اي در گذشت اين مادران دلسوز و فداكار را به خانواده و تمامي بازماندگان اين عزيزان تسليت گفته و از درگاه حق تعالي براي آنها اجري جزيل و براي تمامي بازماندگان صبر و شكيبائي مسئلت نمودند .

آدرس کوتاه :