پروژه های سفر با برکت مقام معظم رهبری با بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید .

پروژه های سفر با برکت مقام معظم رهبری با بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید .


امامی فرماندار خاتم اعلام نمود:

امامي ميبدي اضافه كرد در مورد احداث واحد پتروشیمی خاتم نیز سرمایه گذار انتخاب و نهايي شده  و مجوز خوراک لازم حدود دو ماه پيش از وزارت نفت تامین  شده كه پيگير صدور جواز تاسيس از وزارت صنايع هستيم .

فرماندار خاتم در اين رابطه از سرمایه گذار واحد پتروشیمی خاتم خواست پس از صدور جواز تاسیس سریعاَ نسبت به شروع ساخت اين واحد عظيم كه قطعا تحول بزرگي در استان و شهرستان ايجاد مي كند اقدام نماید.

فرماندار خاتم همچنین از عقب بودن همه پروژه های جهاد کشاورزی و شهرداري اعلام نارضایتی نمود و با توجه به اينكه شهرستان قطب كشاورزي استان است خواستار توجه ويژه جهاد کشاورزی استان و شهرستان و همچنين شهرداري  در امر پیگیری سریع و جذب اعتبارات و اتمام پروژه های نیمه تمام شد.

ايشان در پايان ضمن تشكر از عنايات و سفر با بركت مقام عظماي ولايت و پيگيريهاي استاندار محترم جدول پروژه های سفر مقام معظم رهبری به استان یزد در شهرستان خاتم به همراه ريز اعتبارات و پیشرفت فیزیکی آن را در اختيار رسانه ها قرار داد.

اعتبارات سفر مقام معظم رهبری

عنوان پروژه

نام اداره

اعتبار مصوب (هزار ريال)

اعتبار سال89

درصد پيشرفت کار

احداث واحد پتروشيمي

شركت ملي  پخش فراورده هاي نفتي

-

 

انتخاب سرمایه گذار  -تامین خوراک پتروشیمی، و صدور جواز تاسیس

ابرساني آب شرب هرات

آبفاي شهري

2,800,000

 

100

تعمير و مرمت و تجيهز مساجد

اوقاف وامور خيريه

525,000

 

100

احداث20 واحد مسکن شهري تحت پوشش کميته امداد

بنياد مسكن

3,300,000

 

100

احداث35 واحد مسکن روستايي تحت پوشش(15واحد بخش مرکزي)

بنياد مسكن

3,750,000

 

90

کمک به بهسازي روستاي ترکان

بنياد مسكن

200,000

 

100

کمک به بهسازي روستاي توتک

بنياد مسكن

700,000

 

65

تامين تجهيزات توانبخشي يمارستان براي معلولان بهزيستي

بهزيستي

500,000

 

100

احداث 7 مسکن روستايي براي معلولين و مددجويان بهزيستي - مروست

بهزيستي

560,000

92,500

100

احداث 8 مسکن روستايي براي معلولين و مددجويان بهزيستي - هرات

بهزيستي

640,000

100,000

100

احداث سالن ورزشي باستاني با استفاده آب انبارهاي متروکه

تربيت بدني

130,000

300,000

95

احداث زمين ورزشي در روستاي کرخنگان

تربيت بدني

520,000

100,000

100

اجراي طرح تامين آب کشاورزي با اجراي سيستم تحت فشار

جهاد كشاورزي

4,500,000

 

100

اجراي عمليات آب و خاک تعاوني توليدفاز 1

جهاد كشاورزي

3,700,000

 

100

ترويج عمليات آب و خاک

جهاد كشاورزي

94,000

   

احداث کانال و لوله گذاري در روستاي نفس القريه مروست

جهاد كشاورزي

3,000,000

 

100

احداث کانال و لوله گذاري در روستاي خوانسار

جهاد كشاورزي

2,700,000

 

100

احداث کانال و لوله گذاري در روستاي نهر مسيح

جهاد كشاورزي

3,000,000

 

30

احداث و بهسازي جاده هاي بين مزارع مروست - قاسم آباد

جهاد كشاورزي

200,000

 

100

احيا و مرمت قنوات در شهرستان

جهاد كشاورزي

500,000

 

100

احداث استخر ذخيره آب جنگل باغ شادي

جهاد كشاورزي

   

100

کمک به ارتقاء راه خاتم به يزد

راه و ترابري

60,000,000

 

100

تکميل خانه عالم در روستاي بختياري

سازمان تبليغات

55,000

 

100

تکميل خانه عالم در روستاي چنار ناز

سازمان تبليغات

40,000

 

100

تکميل خانه عالم در روستاي خوانسار

سازمان تبليغات

50,000

27,500

95

تکميل خانه عالم در روستاي شهرياري عليا

سازمان تبليغات

5,000

 

100

تکميل خانه عالم در روستاي کرخنگان

سازمان تبليغات

100,000

 

90

تکميل خانه عالم در روستاي مبارکه

سازمان تبليغات

80,000

 

90

تکميل خانه عالم در روستاي هاشم آباد چاهک

سازمان تبليغات

50,000

 

90

تکميل خانه عالم در روستاي هرابرجان

سازمان تبليغات

60,000

 

90

احداث دبيرستان علوم و معارف اسلامي صدرا

سازمان تبليغات

1,800,000

2,100,000

90

احداث مجتمع فرهنگي و تبليغي سازمان تبليغات

سازمان تبليغات

2,700,000

800,000

95

تامين 3 دستگاه آمبولانس براي مراکز بهداشتي و درماني

شبكه بهداشت

1,500,000

 

75

تامين تجهيزات پزشکي بيمارستان آيت ا... خاتمي

شبكه بهداشت

1,738,000

 

100

تامين دو دستگاه آمبولانس تيپ A براي بيمارستان

شبكه بهداشت

1,000,000

 

100

احداث و تجهيز خانه بهداشت روستاي باغ رحيم

شبكه بهداشت

300,000

 

100

احداث و تجهيز خانه بهداشت روستاي چنار ناز

شبكه بهداشت

300,000

 

100

احداث و تجهيز خانه بهداشت روستاي هاشم آباد چاهک

شبكه بهداشت

300,000

 

100

احداث  و تجهز مرکز بهداشتي و درماني کرخنگان

شبكه بهداشت

2,080,000

 

85

کمک به احداث پارک شيخ عبدا...

شهرداري مروست

800,000

 

100

کمک به احداث خيابان باغ رحيم به طالقاني

شهرداري هرات

1,000,000

 

10

تکميل پوشش ايستگاه مروست

صدا و سيما

320,000

 

100

احداث 1 واحد مسکن محرومين روستايي احمد اباد

كميته امداد

60,000

7,500

100

احداث و تجهيز کانون پرورش فکري کودکان مروست

كانون پرورش فكري

4,000,000

1,000,000

100

احداث 1 واحد مسکن روستايي تحت پوشش کميته امداد برزگر

كميته امداد

60,000

27,500

100

احداث 2 واحد مسکن محرومين روستايي تحت پوشش کميته امداد بختياري

كميته امداد

60,000

27,500

100

احداث 2 واحد مسکن محرومين روستايي تحت پوشش کميته امداد  فتح اباد

كميته امداد

120,000

35,000

100

احداث 2 واحد مسکن محرومين روستايي تحت پوشش کميته امداد چنارناز

كميته امداد

120,000

35,000

90

احداث3 واحد مسکن روستايي تحت پوشش کميته امداد  ترکان

كميته امداد

180,000

42,500

85

احداث4 واحد مسکن روستايي تحت پوشش کميته امداد چاهک

كميته امداد

240,000

70,000

85

احداث4 واحد مسکن روستايي تحت پوشش کميته امداد هرابرجان

كميته امداد

240,000

110,000

100

تهيه 31 سري جهيزيه براي مدد جويان

كميته امداد

310,000

 

100

تهيه 200کالاي اساسي براي مددجويان

كميته امداد

400,000

 

100

احداث 2 واحد مسکن محرومين روستايي تحت پوشش کميته امداد کرخنگان

كميته امداد

120,000

35,000

85

احداث 2 واحد مسکن محرومين روستايي تحت پوشش کميته امداد مروست

كميته امداد

160,000

35,000

95

احداث 3 واحد مسکن محرومين روستايي تحت پوشش کميته امداد هرات

كميته امداد

240,000

82,500

80

اشتغال و خود کفايي مدد جويان تحت پوشش کميته امداد در خاتم

كميته امداد

1,000,000

 

100

احداث بند خاکي توتک مروست

منابع طبيعي

1,500,000

 

100

تجهيز و نوسازي اراضي روستاي قلعه محمد کريمخان

جهاد كشاورزي

3,000,000

 

30

تکمیل و تجهیز ده واحد مسکن محرومین شهری

كميته امداد

 

17,500

85

احداث سالن نمازخانه دبيرستان شبانه روزي کوثر

نوسازي مدارس

600,000

70,000

60

احداث سالن نمازخانه مدرسه راهنمايي دستغيب مروست

نوسازي مدارس

600,000

 

40

جمع

 

118,607,000

5,115,000

90.42