پروژه هاي مسكن مهر شهرستان خاتم با پيشرفت خوبي درحال اجرا است

پروژه هاي مسكن مهر شهرستان خاتم با پيشرفت خوبي درحال اجرا است


در جلسه شوراي مسكن مهر استان اعلام شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم جلسه شوراي مسكن مهر استان كه با حضور معاون وزير را ه و شهرسازي ، استاندار يزد ، فرمانداران شهرستانها  و جمعي از مديران استان درمحل سالن حميديا استانداري يزد برگزار گرديد

دراين جلسه گزارشي از پيشرفت فيزيكي مسكن مهر شهرستانها ارائه شد و اعلام شد مسكن مهر شهرستان خاتم فاز دوم آن در قسمت نازك كاري نزديك به 75درصد پيشرفت فيزيكي داشته است

همچنين براساس اين گزارش عمليات ساخت مسجد مسكن مهر هرات نزديك به اتمام مي باشد و درمروست درحال انجام و با پيشرفت خوبي درحال اجرا است

لازم بذكر است: درفاز دوم مسكن مهر هرات تعداد 61 واحد و مروست تعداد 26واحد درحال كار مي باشد