شناسه : 336842
در جلسه شوراي مسكن مهر استان اعلام شد

پروژه هاي مسكن مهر شهرستان خاتم با پيشرفت خوبي درحال اجرا است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم جلسه شوراي مسكن مهر استان كه با حضور معاون وزير را ه و شهرسازي ، استاندار يزد ، فرمانداران شهرستانها   و جمعي از مديران استان درمحل سالن حميديا استانداري يزد برگزار گرديد دراين جلسه گزارشي از پيشرفت فيزيكي مسكن مهر شهرستانها ارائه شد و اعلام شد مسكن مهر شهرستان خاتم فاز دوم آن در قسمت نازك كاري نزديك به 75درصد پيشرفت فيزيكي داشته است همچنين براساس اين گزارش عمليات ساخت مسجد مسكن مهر هرات نزديك به اتمام مي باشد و درمروست درحال انجام و با پيشرفت خوبي درحال اجرا است لازم بذكر است: درفاز دوم مسكن مهر هرات تعداد 61 واحد و مروست تعداد 26واحد درحال كار مي باشد  
در جلسه شوراي مسكن مهر استان اعلام شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم جلسه شوراي مسكن مهر استان كه با حضور معاون وزير را ه و شهرسازي ، استاندار يزد ، فرمانداران شهرستانها  و جمعي از مديران استان درمحل سالن حميديا استانداري يزد برگزار گرديد

دراين جلسه گزارشي از پيشرفت فيزيكي مسكن مهر شهرستانها ارائه شد و اعلام شد مسكن مهر شهرستان خاتم فاز دوم آن در قسمت نازك كاري نزديك به 75درصد پيشرفت فيزيكي داشته است

همچنين براساس اين گزارش عمليات ساخت مسجد مسكن مهر هرات نزديك به اتمام مي باشد و درمروست درحال انجام و با پيشرفت خوبي درحال اجرا است

لازم بذكر است: درفاز دوم مسكن مهر هرات تعداد 61 واحد و مروست تعداد 26واحد درحال كار مي باشد

 

آدرس کوتاه :