پروژه ساخت مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان در شهريور ماه سالجاري و به مناسبت هفته دولت افتتاح خواهد شد .

پروژه ساخت مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان در شهريور ماه سالجاري و به مناسبت هفته دولت افتتاح خواهد شد .


پروژه ساخت مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان در شهريور ماه سالجاري و به مناسبت هفته دولت افتتاح خواهد شد .
فرماندار خاتم در ادامه يكي از مشكلات شهرستان را عدم تخصص نيروي جوان بخصوص در زمينه هاي فني عنوان و ابراز اميدواري نمود انشاءا000 با افتتاح ، تجهيز و گسترش اين مركز اداري آموزشي بتوانيم در تربيت نيروي انساني ماهر هرچه بيشتر تلاش نموده و با راه اندازي صنايع در شهرستان قدمهاي خوبي در زمينه اشتغال جوانان برداريم .
لازم به ذكر است فرماندار و مسئول فني و حرفه اي شهرستان از روند ساخت اين مركز بازديد نمودند.