پرسنل شركت گاز استان از مناطق دیدنی و طبیعی شهرستان خاتم بازدید خواهند کرد.

پرسنل شركت گاز استان از مناطق دیدنی و طبیعی شهرستان خاتم بازدید خواهند کرد.فرماندار خاتم در ادامه افزود شهرستان خاتم از استعداد های بالقوه ای در زمینه جذب گردشگران و توریست برخوردار است و نیاز به ساماندهی و اطلاع رسانی و فراهم نمودن زیر ساخت ها دارد و لذا اینجانب از مسئولین استان بخصوص از مدیران کل منابع طبیعی ، محیط زیست ، میراث فرهنگی و ... می خواهم نسبت  به افزایش اعتبارات این شهرستان و توسعه زیر ساخت ها و اطلاع رسانی و شناساندن این استعداد های منطقه مساعدت نمایند تا انشاء ا...  شهرستان به جایگاه واقعی خود دست یابد.

امامی در پایان ازکلیه مردم و مسئولین و مدیران استان دعوت نمودند تا از پتانسیل های بالقوه این شهرستان بازدید نمایند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم