پرسنل اداره منابع طبيعي شهرستان خاتم با امام جمعه جدید شهر هرات ديدار کردند

پرسنل اداره منابع طبيعي شهرستان خاتم با امام جمعه جدید شهر هرات ديدار کردند 

كاركنان اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان خاتم با امام جمعه جديد شهر هرات ديداركردند

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم به نقل از روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم كاركنان و پرسنل اين اداره ضمن حضور در دفتر حجه الاسلام والمسلمين محمدرضائي امام جمعه جديد شهر هرات با وي ديدار كردند .

 در اين ديدار ابتدا آقاي ابوالقاسم فلاحتي رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري اين شهرستان ضمن اظهار خرسندي از انتخاب شايسته حجه الاسلام  والمسلمين رضائي بعنوان امام جمعه جديد شهر هرات گزارشي از فعاليت ها واقدامات اين اداره در جهت حفاظت، احياء، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي  ارائه نمود وسپس امام جمعه هرات ضمن خوش آمدگوئي به حاضرين از تلاش وزحمات پرسنل منابع طبيعي تشكر وقدرداني كرد و طي بياناتي به نقش مأ مورين منابع طبيعي به عنوان  حافظان منافع خداوند وپيامبراشاره كردوموفقيت ايشان را در جهت حفظ انفال از خداوند متعال خواستار شد .

وي همچنين اظهار داشت در اين مدت كمي كه در اين شهرستان بعنوان امام جمعه درخدمت مردم خوب شهرستان هستم شاهد فعاليت هاي منابع طبيعي بويژه در حفظ وحراست از عرصه هاي طبيعي خصوصا مناطق جنگلي بوده كه كارهاي خوبي انجام شده است گرچه مردم امروز  را نگاه مي كنند  ولي قرق وحفاظت از عرصه هاي طبيعي اثرات مثبت وخوبي در آينده براي آنها دارد واين مطلب هميشه مورد تاكيد اينجانب است.

 در پايان پرسنل منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم نماز ظهر و عصر را به امامت ايشان در مسجد جامع هرات بجا آوردند .