شناسه : 341142
مدیر عامل صندوق مهرامام رضا (ع) استان یزد

پرداخت592فقره تسهیلات توسط صندوق مهر امام رضا (ع) ازسال 1385تاکنون در شهرستان خاتم


مدیرعامل صندوق مهرامام رضا(ع) استان یزد گفت: طی سال 1385تاکنون 592فقره طرح اشتغالزائی از صندوق مهر امام رضا (ع) به مبلغ 34میلیاردو 163میلیون ریال در شهرستان خاتم  پرداخت شده است. به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم" سید عباس امامی "مدیر عامل صندوق مهرامام رضا (ع) در جلسه ای که با فرماندار خاتم داشتند با اشاره به اینکه اعتبار خویش فرمائی 4میلیارد ریال می باشد که 2میلیارد آن جذب گردیده است که مابقی این اعتبار تا پایان سال باید جذب گردد. و همچنین اعتبار مشاغل خانگی این شهرستان مبلغ 9میلیارد 800میلیون ریال می باشد که این اعتبار نیزبا معرفی متقاضیان واجد شرایط از طریق صندوق به بانکهای شهرستان تا پایان سال پرداخت خواهد شد. مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) درادامه از مردم شهرستان خاتم خواست نسبت به پرداخت معوقات خود اقدام نمایند تا ازپرداخت این معوقات بتوانیم جهت ارائه تسهیلات به جوانان جویای کار قدمهایی برداشته شود.  وی همچنین از مسقر شدن شعبه دریافت و پرداخت دراین شهرستان خبرداد و افزود: این اقدام  نیازمند همکاری مسئولین شهرستان و مردم جهت سپرده گذاری دراین شعبه به منظور ارائه خدمات بیشتر ومطلوب به سایر مردم شهرستان می باشد. امامی خواستار همکاری ادارت و فرمانداری جهت جذب سپرده گذاری وجهت منابع این صندوق را خواستارشد تا این صندوق بتواند ارائه بهتری داشته باشد. و درپایان  این جلسه از چند طرح پرداخت تسهیلات  اشتغازائی توسط مدیر عامل صندوق مهر امام رضا به همراهی فرماندار ومسئولین شهرستان بازدید بعمل آمد.
مدیر عامل صندوق مهرامام رضا (ع) استان یزد
مدیرعامل صندوق مهرامام رضا(ع) استان یزد گفت: طی سال 1385تاکنون 592فقره طرح اشتغالزائی از صندوق مهر امام رضا (ع) به مبلغ 34میلیاردو 163میلیون ریال در شهرستان خاتم  پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم"سید عباس امامی"مدیر عامل صندوق مهرامام رضا (ع) در جلسه ای که با فرماندار خاتم داشتند با اشاره به اینکه اعتبار خویش فرمائی 4میلیارد ریال می باشد که 2میلیارد آن جذب گردیده است که مابقی این اعتبار تا پایان سال باید جذب گردد. و همچنین اعتبار مشاغل خانگی این شهرستان مبلغ 9میلیارد 800میلیون ریال می باشد که این اعتبار نیزبا معرفی متقاضیان واجد شرایط از طریق صندوق به بانکهای شهرستان تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) درادامه از مردم شهرستان خاتم خواست نسبت به پرداخت معوقات خود اقدام نمایند تا ازپرداخت این معوقات بتوانیم جهت ارائه تسهیلات به جوانان جویای کار قدمهایی برداشته شود.
 وی همچنین از مسقر شدن شعبه دریافت و پرداخت دراین شهرستان خبرداد و افزود: این اقدام  نیازمند همکاری مسئولین شهرستان و مردم جهت سپرده گذاری دراین شعبه به منظور ارائه خدمات بیشتر ومطلوب به سایر مردم شهرستان می باشد.
امامی خواستار همکاری ادارت و فرمانداری جهت جذب سپرده گذاری وجهت منابع این صندوق را خواستارشد تا این صندوق بتواند ارائه بهتری داشته باشد.

و درپایان  این جلسه از چند طرح پرداخت تسهیلات  اشتغازائی توسط مدیر عامل صندوق مهر امام رضا به همراهی فرماندار ومسئولین شهرستان بازدید بعمل آمد.

آدرس کوتاه :