پرداخت تعداد 30فقره تسهیلات اشتغالزائی بیش از دو میلیارد ریالی در سه ماه اول سال 92توسط صندوق مهر امام رضا (ع) خاتم

پرداخت تعداد 30فقره تسهیلات اشتغالزائی بیش از دو میلیارد ریالی در سه ماه اول سال 92توسط صندوق مهر امام رضا (ع) خاتم


مدیرعامل صندوق مهر امام رضا استان در گفت‌وگو با روابط عمومی فرمانداری خاتم خبر داد؛

"سید عباس امامی "مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) استان یزد "در گفت ‌و گو با روابط عمومی فرمانداری خاتم ، با اشاره به عملکرد صندوق مهر امام رضا(ع) در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اظهار داشت: مجوز راه اندازی شعبه غیر نقدی شهرستان خاتم اخذ شده و در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) با بیان اینکه پرداخت تسهیلات اشتغالزائی درزمینه مشاغل خانگی تعداد 48فقره به مبلغ یک میلیاردو چهارصد و بیست و پنج میلیون ریال  درسال 91پرداخت شده است افزود: تاکنون تسهیلات اشتغالزائی درزمینه خویش فرمائی به تعداد 93فقره به مبلغ هشت میلیاردو ودویست و چهل ودو میلیون ریال دریافت کردند و در مجموع درسال 91تعداد 141فقره تسهیلات اشتغالزائی با مبلغ نه میلیارد و ششصد و شصت و هفت میلیون ریال پرداخت شده است .