شناسه : 343042
رئیس دانشگاه پیام نور مروست خبرداد

پذیرش دانشجو بدون آزمون در دانشگاه پیام نور مروست


رئیس دانشگاه پیام نورمروست گفت : دانشگاه پیام نور مروست دربهمن ماه سال 91بدون آزمون دانشجو می پذیرد.
رئیس دانشگاه پیام نور مروست خبرداد

مقیمی در گفت وگو با روابط عمومی فرمانداری خاتم با بیان اینکه دانشگاه پيام نور شهر مروست،بدون برگزاري آزمون و براساس سوابق تحصيلي ديپلم متقاضيان،دربهمن ماه سال  91 دررشته های محیط زیست ، مهندسی کشاورزی ، مدیریت بازرگانی و غیره دانشجو مي‌پذيرد، از متقاضیان خواست جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتربه سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org مراجعه و یا با شماره -5824400-0352 تماس بگیرند.

آدرس کوتاه :