شناسه : 13374992

پدافند غیر عامل در مدرسه شبانه روزی حمیدیا شهرستان خاتم برگزار شد


همزمان با نخستین روز از هفته بسیج دانش آموزی با حضور فرماندار، مدیرآموزش وپرورش و دیگر مسئولین خاتم مانور پدافند غیرعامل در مدرسه شبانه روزی حمیدیا برگزارشد  مانور پدافند غیرعامل به منظور ایجاد هماهنگی و حفظ آمادگی دانش آموزان در قبال  تهدیدات وحفاظت ازخود و مواجهه با مجروحان و اسكان آسیب دیدگان  درمدرسه شبانه روزی حمیدیا برگزارشد . دراین مانور پس ازاجرای چندین برنامه فرهنگی، حبیب الله کاظمی نسب، مدیر آموزش وپرورش خاتم ضمن خیرمقدم  به مسئولین و تقدیر از برگزار کنندگان مانور اظهار امیدواری كرد كه با اجرای این گونه مانورها، زمینه آمادگی بیش از پیش دانش اموزان به وجود آید. درادامه مهندس زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور وسالارشهیدان حضرت اباعبدالحسین (ع) و یاران با وفایش برتوانمندسازی دانش آموزان درکلیه زمینه ها جهت مقابله با تهدیدات دشمنان تاکید نمود.همچنین دراین مانور دانش آموزان بصورت عملی مراحل اطفاء حریق، پناه گیری ، حمل مصدوم و اختفاء را تمرین و اجرا کردند.گفتنی است درحاشیه این مانورفرماندارخاتم ضمن بازدید از آموزشگاه شبانه روزی حمیدیا وبررسی مسائل و مشکلات، قول مساعد جهت تامین سیمان محوطه سازی این آموزشگاه را داد.


همزمان با نخستین روز از هفته بسیج دانش آموزی با حضور فرماندار، مدیرآموزش وپرورش و دیگر مسئولین خاتم مانور پدافند غیرعامل در مدرسه شبانه روزی حمیدیا برگزارشد

 مانور پدافند غیرعامل به منظور ایجاد هماهنگی و حفظ آمادگی دانش آموزان در قبال  تهدیدات وحفاظت ازخود و مواجهه با مجروحان و اسكان آسیب دیدگان  درمدرسه شبانه روزی حمیدیا برگزارشد .
دراین مانور پس ازاجرای چندین برنامه فرهنگی، حبیب الله کاظمی نسب، مدیر آموزش وپرورش خاتم ضمن خیرمقدم  به مسئولین و تقدیر از برگزار کنندگان مانور اظهار امیدواری كرد كه با اجرای این گونه مانورها، زمینه آمادگی بیش از پیش دانش اموزان به وجود آید. درادامه مهندس زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور وسالارشهیدان حضرت اباعبدالحسین (ع) و یاران با وفایش برتوانمندسازی دانش آموزان درکلیه زمینه ها جهت مقابله با تهدیدات دشمنان تاکید نمود.همچنین دراین مانور دانش آموزان بصورت عملی مراحل اطفاء حریق، پناه گیری ، حمل مصدوم و اختفاء را تمرین و اجرا کردند.گفتنی است درحاشیه این مانورفرماندارخاتم ضمن بازدید از آموزشگاه شبانه روزی حمیدیا وبررسی مسائل و مشکلات، قول مساعد جهت تامین سیمان محوطه سازی این آموزشگاه را داد.


آدرس کوتاه :