شناسه : 339772

پایان طرح قرآنی 1446 در خاتم


  به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : در مصاحبه با سرپرست اداره تبليعات اسلامي خاتم گفت : همزمان با سراسر کشور آزمون پایانی طرح 1446 درموسسه قرانی مشکات خاتم و موسسه قرآنی فواد مروست برگزار شد . کامیاب با اعلام این خبر افزود : اين طرح با هدف ترويج فرهنگ قرآن آموزي وآشنايي عموم مردم با روخواني، روانخواني و درك مفاهيم قرآن كريم با محوريت حفظ 30 جزء قرآن كريم با شرکت 450 نفرطی مدت دوماه برگزار شد که از این تعداد شرکت کننده 350 نفر نمره قبولی گرفتند.  

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : در مصاحبه با سرپرست اداره تبليعات اسلامي خاتم گفت : همزمان با سراسر کشور آزمون پایانی طرح 1446 درموسسه قرانی مشکات خاتم و موسسه قرآنی فواد مروست برگزار شد.

کامیاب با اعلام این خبر افزود : اين طرح با هدف ترويج فرهنگ قرآن آموزي وآشنايي عموم مردم با روخواني، روانخواني و درك مفاهيم قرآن كريم با محوريت حفظ 30 جزء قرآن كريم با شرکت 450 نفرطی مدت دوماه برگزار شد که از این تعداد شرکت کننده 350 نفر نمره قبولی گرفتند.

 

آدرس کوتاه :