پایان طرح قرآنی 1446 در خاتم

پایان طرح قرآنی 1446 در خاتم 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : در مصاحبه با سرپرست اداره تبليعات اسلامي خاتم گفت : همزمان با سراسر کشور آزمون پایانی طرح 1446 درموسسه قرانی مشکات خاتم و موسسه قرآنی فواد مروست برگزار شد.

کامیاب با اعلام این خبر افزود : اين طرح با هدف ترويج فرهنگ قرآن آموزي وآشنايي عموم مردم با روخواني، روانخواني و درك مفاهيم قرآن كريم با محوريت حفظ 30 جزء قرآن كريم با شرکت 450 نفرطی مدت دوماه برگزار شد که از این تعداد شرکت کننده 350 نفر نمره قبولی گرفتند.