شناسه : 348182
فرماندار خاتم در جلسه با اعضاي شوراي اسلامي شهر و سرپرست شهرداري هرات تاكيد كرد:

پائين بودن درآمد شهرداري هاي اين شهرستان مهمترين عامل كندي روند پيشرفت پروژه هاي عمراني شهرهاي هرات و مروست مي باشد


سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در اين جلسه تصريح كرد شهرستان خاتم از محرومترين شهرستانهاي استان مي باشد كه به دليل عدم وجود كارخانجات صنعتي و ... ، شهرداري هاي اين منطقه از درآمد پائيني برخوردار بوده و بسياري از پروژه ها و طرحهاي عمراني به دليل كمبود اعتبار بلاتكليف ، نيمه تمام و يا به كندي در حال اجرا مي باشد( به عنوان نمونه ميدان روبروي فرمانداري كه براي شهروندان مشكلات فراواني ايجاد نموده است )لذا پيشنهاد بنده اين است كه پروژه ها اولويت بندي و اجرا گردد تا از بروز مشكل براي مردم جلوگيري شود .
فرماندار خاتم در جلسه با اعضاي شوراي اسلامي شهر و سرپرست شهرداري هرات تاكيد كرد:

امامي در ادامه افزود خوشبختانه 80 در صد عمليات لوله گذاري گاز شهري در شهر هرات به اتمام رسيده وتا پايان سال به اتمام خواهد رسيد لذا شهرداري مي بايست در گام اول مرمت و بازسازي خيابانها و كوچه هائي كه نياز به آسفالت و مرمت دارند را پيگيري و از طريق شركتهاي حفار انجام دهد چرا كه فعلا بدليل حفاريهاي انجام شده آسفالت خيابانها و معابر وضعيت مطلوبي ندارد و بسياري از كوچه ها و خيابانها نياز به زيرسازي و آسفالت دارند .

فرماندار در بخشي ديگر از سخنان خود به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها اشاره و اظهار داشت قانون هدفمند سازي يارانه ها چند روزي است كه در بخش سوخت و آرد ونان آغاز و با همكاري بسيار خوب مردم الحمد ا... به خوبي در حال اجرا است و كشاورزان در خصوص تامين سوخت گلخانه ها و مرغداري ها نگراني هائي داشتند كه با تدابير اتخاذ شده اين مشكل نيز مرتفع گرديد ودر همين راستا سه جلسه كميته سوخت و حمل و نقل در فرمانداري تشكيل و مسائل و مشكلات را به استان منعكس و تصميمات لازم اتخاذ گرديد و مردم شهرستان خاتم از اجراي اين قانون رضايت كامل دارند چون مي دانند هدفمند سازي يارانه ها گامي به سوي برقراري عدالت اجتماعي و توجه به مناطق و مردم محروم است . 

وي در پايان از همكاري مطلوب شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تقدير و تشكر نمودند .    

لازم به ذكر است در پايان اين جلسه غلامرضا عبداني رئيس شوراي شهر و غلامرضا اكبر پور سرپرست شهرداري گزارشي از عملكرد و اقدامات انجام شده ودر حال اجرا ارائه نمودند .

 

آدرس کوتاه :