شناسه : 337882
فرماندار شهرستان خاتم

پايان راي گيري و شروع مراحل شمارش آراء از دستگاههاي تمام مكانيزه در شهرستان خاتم آغاز شد


محمد علي شاه حسيني   درمصاحبه با روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم با تاکید بر حضور پرشور مردم این حوزه انتخابیه در پای صندوق های رای گفت:روند برگزاری انتخابات در این   شهرستان بسیار مطلوب ارزیابی و از   حضور بسیار چشمگیر مردم انقلابي و وفادار تشكر و قدر داني نمودند.
فرماندار شهرستان خاتم

محمد علي شاه حسيني  درمصاحبه با روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم با تاکید بر حضور پرشور مردم این حوزه انتخابیه در پای صندوق های رای گفت:روند برگزاری انتخابات در این  شهرستان بسیار مطلوب ارزیابی و از  حضور بسیار چشمگیر مردم انقلابي و وفادار تشكر و قدر داني نمودند.

آدرس کوتاه :