پاسگاه پلیس راه هرات_ مروست افتتاح شد

پاسگاه پلیس راه هرات_ مروست افتتاح شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:میربهبودی سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم ضمن معرفی شهرستان بااشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان و واقع شدن در شاهراه ارتباطی چهاراستان کشور (فارس،کرمان،اصفهان،یزد) و قرارگرفتن درمسیر
 ترانزیت کامیون های عبوری از سمت استانهای جنوبی به سمت استان‌های  مرکزی و بالعکس و وجود570 کیلومتر راه اصلی، فرعی وبزرگراه وحجم زیاد ترافیک  ارتقاء ایستگاه پلیس راه هرابرجان به پاسگاه پلیس راه یکی از ضروریات شهرستان درجهت کنترل ترافیک و جلوگیری از خسارات جانی و مالی به رانندگان و کامیون های عبوری بود که با پیگیری های انجام شده ازطریق فرمانداری وحمایت مسئولین استانی مجوز ارتقا واستقلال پاسگاه پلیس راه صادر گردید که می طلبد مسوولین استانی درتکمیل وتجهیز امکانات این پلیس راه توجه ویژه داشته باشند تا تصادفات جاده ای که ارتباط مستقیم با جان ومال مردم دارد به نحو احسن مدیریت شود.
 ایشان درپایان از ادارات فرمانداری، بخشداری و شهرداری مروست ودهیاری وشورای اسلامی روستاهای ترکان وهرابرجان وسایر ادارات که درواگذاری، تعمیر وتجهیز ساختمان پلیس راه همکاری داشتند تشکر وقدردانی نمودند.