٧١پروژه عمرانی در شهرستان خاتم افتتاح شد

٧١پروژه عمرانی در شهرستان خاتم افتتاح شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم  با گرامیداشت هفته دولت گفت: در شهرستان خاتم ٧١ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف ورزشی، کشاورزی، شهری، خدماتی، بهداشت و درمان، راهداری و حمل نقل جاده‌ای وصنعت مورد بهره برداری قرار گرفت.

فاضلی افزود:٩ پروژه نمادین شهرستان از جمله افتتاح فاز دوم کارخانه تسمه بهبند، مرمت و بهسازی آسفالت جاده چاهک به شهریاری به طول ۵کیلومتر، آبیاری تحت فشار تیپ چاه کشاورزی هنرستان، زمین چمن مصنوعی روستای اسلام آباد دهستان چاهک، بخش رادیو لوژی دیجیتال بیمارستان آیت الله خاتمی و ایستگاه هواشناسی در بخش هرات، انتقال خط نفس القریه، آسفالت خیابان شهید مطهری، در بخش مروست با اعتباری بالغ بر ١۴میلیارد تومان  به بهره برداری رسید.

 عظیمی معاون امور هماهنگی اقتصادی فرماندار افزود: اینکه شهرستان خاتم پتانسیل‌های بسیار خوبی برای توسعه دارد، گفت: خوشبختانه مناطق روستایی این شهرستان از امکانات و زیر ساخت‌ها برخوردار هستند و در تلاش هستیم با سرمایه گذاری‌هایی که در حوزه اقتصاد شهرستان خاتم انجام می‌شود شاهد مهاجرت معکوس جوانان به روستا‌ها باشیم.