شناسه : 353172

يازدهمين مانور زلزله مدارس در شهرستان خاتم برگزار شد .


آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان ضمن بازديد از اين مانور در جمع دانش آموزان مدرسه دخترانه توحيد چاهك تصريح كرد همانطور كه مستحضريد هرساله در اقصي نقاط جهان عده زيادي در اثر حوادث طبيعي از قبيل زلزله ، سيل و خشكسالي و ... جان خود را از دست مي دهند كه برا ي مقابله با اين حوادث و به حداقل رساندن تلفات مادي و انساني مي بايست يكسري برنامه ريزي ها و آموزشهايي را انجام داد.لذا اجراي مانور زلزله كه امروز در مدارس اجرا و همه شما عزيزان در اين مانور شركت نموديد يكي از برنامه هايست كه در جهت آموزش و آمادگي و چگونگي برخورد با بحران طبيعي مي باشد .

فرماندار در ادامه افزود جمهوري اسلامي ايران يكي از كشورهايي است كه هر ساله حادثه زلزله در آن اتفاق مي افتد و به همين لحاظ و به خصوص طي چند سال اخير سرمايه گذاري بسيار خوبي در اين راستا انجام داده است از جمله تشكيل و تجهيز ستادهاي حوادث در شهرستان ها ، اختصاص تسهيلات جهت مقابله با اين حادثه ها ، مقاوم سازي ساختمانها و ... كه انشاءا... با اجراي اين برنامه ها شاهد كمترين تلفات و به حداقل رساندن خسارات مادي در چنين حوادثي باشيم .

آقاي امامي با اشاره به حادثه خيزي شهرستان خاتم اظهار داشت همانطوريكه شما دانش آموزان مي دانيد شهرستان خاتم بر روي خط گسل زلزله قرار گرفته است و لذا مقاوم سازي ساختمانها و آموزش نيروها و تجهيز ستادحوادث مي بايست مد نظر قرار گيرد كه الحمدا... در اين زمينه اقدامات بسيار خوبي ايجاد شده است از جمله اعطاي تسهيلات ساخت مسكن و نظارت بر مقاوم سازي ساختمانها ، تشكيل ستاد حوادث در محل فرمانداري و ... كه انشا ا... بتوانيم در اين جهت و در آمادگي هر چه بيشتر شهرستان براي مقابله با چنين حوادثي برنامه ريزي نمائيم .

 

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم


 گزارش تصويري مانور زلزله شهرستان خاتم و بازديد فرماندار از آن

 

آدرس کوتاه :