يادواره شهداي شهرستان در آبانماه سالجاري برگزارخواهد شد.

يادواره شهداي شهرستان در آبانماه سالجاري برگزارخواهد شد.


يادواره شهداي شهرستان در آبانماه سالجاري برگزارخواهد شد.
سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در جلسه اي كه به منظور برنامه ريزي برگزاري يادمان شهدا ء برگزار گرديد تصريح كرد تاكنون در پاسداشت ياد و خاطره شهداء به صورت مقطعي و به صورت كلي و متمركز يادواره اي در شهرستان برگزار نگرديده و جا دارد كه در اين خصوص برنامه ريزي لازم را معمول نمايیم بنده از اول قبول مسئوليت پيگير برگزاري اين يادواره بوده ام كه قرار بود در ارديبهشت ماه برگزار گردد كه به دليل انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به تعويق افتاد و انشاءا000 با هماهنگي هاي بعمل آمده در چهاردهم آبانماه سالجاري برگزار خواهد شد.
آقاي امامي در ادامه اظهار داشت با پي گيري هاي بعمل آمده يادمان گلزار شهداي روستاهاي چنارناز و فتح آباد شروع شده و اعتبار تكميل يادمان شهرهاي هرات و مروست نيز تامين و انشاءا000 بزودي به اتمام خواهد رسيد .
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   اكبر شمسي
                                                                                                                                                                                روابط عمومي فرمانداري