شناسه : 342812
به منظور آشنائی با عملکرد دهیاریها

ویژه نامه دهیاریها منتشر شد


شماره 19ماهنامه پیک خاتم با موضوع نگاهی به عملکرد دهیاریهای شهرستان خاتم منتشرشد
به منظور آشنائی با عملکرد دهیاریها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم فهرست این شماره نشریه به شرح ذیل است.

-مصاحبه با فرماندارخاتم

-خبرانتصاب معاون  فرماندار

-خبر انتصاب بخشدار مرکزی

-مصاحبه با رئیس شورای بخش مرکزی خاتم

-گزارش عملکرددهیاریهای بخش مرکزی

-گزارش عملکرد بخشدار مرکزی خاتم دردوسال گذشته

-نگاهی به عملکرد دهیاریهای بخش مروست

گفتنی است :فرم نظر سنجی نیز به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهرستان تهیه و ضمیمه ویژه نامه گردیده است.

 

آدرس کوتاه :